8 weeks programma

De training duurt acht weken. Gedurende deze weken is er iedere week een bijeenkomst van 2,5 uur. Aan de hand van diverse werkvormen oefen en onderzoek je samen met een groep van maximaal 12 mensen jouw mogelijkheden om meer bewust in het dagelijks leven te staan.

Iedere week krijg je huiswerk mee. Het huiswerk is eigenlijk het meest belangrijke onderdeel van de training. het gaat om het aanleren van een nieuwe vaardigheid en het leren trainen van de ‘aandachtspier’. Dat is vergelijkbaar met het leren bespelen van een instrument. En dat vraagt om dagelijkse oefening.

Je oefent gemiddeld drie kwartier per dag. Als dit voor jou niet haalbaar is, is het volgen van de training in ieder geval op dit moment niet zinvol. Oefenen betekent iedere dag een langer moment voor jezelf. Een moment waarin je oefent om mindful aanwezig te zijn. Hiervoor maken we gebruik van geleide meditaties, bewegingsoefeningen en cognitieve technieken.

Je krijgt diverse cd’s met instructies mee naar huis. Verder zijn er ook oefeningen die je kunt toepassen in je dagelijks leven.  Thuis en op je werk. Zo kun je mindfulness inpassen in je dagelijks leven.

Tijdens de bijeenkomsten kijken we terug op je huiswerk en de zaken die je daarin bent tegengekomen. We onderzoeken samen welke trainingspraktijk voor jou het best past. Je wisselt ervaringen uit met andere deelnemers. De nadruk ligt daarbij op oefenen; het is geen praat of therapiegroep.

Tussen week 6 en 7 is er een stiltedag voor alle deelnemers. Tijdens deze dag verdiepen we diverse oefeningen. We brengen de dag in stilte door en geven aandacht aan de eigen ervaring in ieder moment.