Mindfulness voor musici

orchestra_001

Slik je beta-blockers of andere medicijnen voor een belangrijk concert?

Heb je vaak pijnklachten tijdens het spelen?

Heb je het gevoel continue op je tenen te moeten lopen?

Ervaar je extra stress, omdat het voortbestaan van jouw orkest onder druk staat?

Maak je je zorgen over de toekomst?

Dan is het wellicht een goed moment om een 8 weekse mindfulness training te volgen.

‘Zo’n 80% van de klassieke musici speelt tenminste een deel van zijn leven met pijn. Musici wachten lang voor ze hulp zoeken voor hun pijnklachten. Stress, onder meer veroorzaakt door werkdruk, psychosociale belasting en (podium)angst, speelt een belangrijke rol bij het ontstaan en/of verergeren van de pijnklachten.’

‘Stressreducerende maatregelen zijn duidelijk belangrijk om de mentale belastbaarheid van musici te verhogen en ook de kans op overbelastingsletsels te doen verminderen.’

‘Volgens de literatuur blijkt dat enerzijds yoga en anderzijds mindfulness training voldoende effect hebben opgeleverd. Het effect berust vooral op stressreductie. Het beïnvloedt gunstig de aandacht, mentale focus, het gemoed en stressbelastbaarheid.’

‘Specifiek voor musici zijn er ook verschillende onderzoeken geweest die aantonen dat preventieve maatregelen belangrijk zijn. Mindfulness training heeft algemeen voldoende effect op onderhoud en verbetering van de mentale gezondheid en weerbaarheid.’

Uit: Muzikale blessuretijd, Literatuuroverzicht over de psychosociale aspecten van

een podiumkunstenaar: preventieve aanpak op belasting en belastbaarheid. Paul Heirman, Bedrijfsarts 26 februari 2009 Voor Achmea Vitale